Namn: Thomas Gunnarson

Länk: Via Campesina -medlem arresterad.

(Kommentar från Heaven or sHell: Vi är medvetna om läget i Rumänien. Vi har skrivit till Rumäniens ambassad i Stockholm och följer händelserna. Läs vårt mejl här)

Tagged with →