2010-02-11

Skånska riksdagsledamöter säger nej till utvinning av fossilgas i Skåne. Det framgår av en ny enkätundersökning, som offentliggörs i dag i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet. Undersökningen har genomförts av nätverket Heaven or sHell.

– Skånes riksdagspolitiker motsätter sig Shells utvinning av fossilgas. Och motståndet går över blockgränserna, säger Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell.

Varannan skånsk riksdagsledamot besvarade Heaven or sHells enkät. Av dessa 21 ledamöter svarar 13 nej och åtta att de är tveksamma till Shells gasutvinning. Ingen är positivt inställd. Bland nejsägarna finns företrädare för alla riksdagspartier utom Centern och Folkpartiet.

De skånska riksdagsledamöterna delar sin kritik av Shells satsning på fossilgasutvinning i Skåne med Sveriges tre största miljöorganisationer; Naturskyddsföreningen, Greenpeace och Världsnaturfonden.

– Förhoppningsvis kan den här frågan bli en viktig fråga i höstens valrörelse. Såväl politiker som miljöorganisationer pekar på riskerna med att Shells planer kan tränga undan satsningar på förnybar energi och energieffektiviseringar, säger Carl Piper, Heaven or sHell.

Frågan som ställdes i enkäten löd: Anser du att Shell bör få utvinna fossilgas i Skåne?

Skånska riksdagsledamöter som säger nej:
Marianne Berg (V); Inge Garstedt (M); Karin Svensson Smith (MP); Staffan Appelros (M); Margareta Pålsson (M); Michael Anefur (KD); Göran S Persson (S); Christer Adelsbo (S); Inger Jarl Beck (S); Bo Bernhardsson (S); Ulf Holm (MP); Otto von Arnold (KD); Christin Hagberg (S).

Skånska riksdagsledamöter som är tveksamma eller inte vet:
Christer Nylander (FP); Christine Jönsson (M); Anne-Marie Pålsson (M); Ewa Thalen Finne (M); Johan Linander (C); Sven-Yngve Persson (M); Lennart Pettersson (C); Mats Sander (M).

Läs debattartikeln i Sydsvenskan.