Namn: Thomas Gunnarson

Skiffergas i Östergötland…
Ingen protesterar!!
Lögnen att skiffergas ersätter kol använder man…