Skiffergas har större klimatpåverkan än konventionell fossilgas (i bland kallad naturgas) och kan ha större klimatpåverkan än kol, enligt en ny studie som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Climate Change. Gasen framställs genom så kallad fracking som leder till utsläpp av metan, en växthusgas med mer än 20 gånger större effekt än koldioxid. Regeringens kommande utredning måste få granska hur det kommunala inflytandet mot fossil energi kan stärkas.

– Utvinning av skiffergas är en återvändsgränd. Det är därför väldigt bra att Shell drog sig ur och ingen annan aktör är välkommen att återuppta försöket att utvinna fossilgas i Skåne, säger Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell.

Studien, som har genomförts av amerikanska forskare vid Cornell University, visar att fracking-metoden som används vid utvinning av skiffergas leder till ökade utsläpp av metan. Det gör att ur ett livscykelperspektiv har skiffergas större klimatpåverkan än konventionell fossilgas och troligtvis även större klimatpåverkan än kol.

– I Sverige är vi alla överens om att utvecklingen bör gå mot ett fossilfritt samhälle. Därför krävs det en ändring i minerallagen som stoppar utvinning av fossilgas, säger Carl Piper.

På onsdag den 27 april debatterar och röstar riksdagen om motioner som berör minerallagen. Näringsutskottets förslag till beslut är att det genomförs en översyn av minerallagen som syftar till att markägare och kommuner med ökad tydlighet och effektivitet får tidig information om vad en prospektering avser och hur den ska genomföras. I övrigt är rekommendationen avslag på samtliga motioner.

– Det är förvånande att näringsutskottet, med våra allvarliga klimatproblem och med bristande kommunalt inflytande, anser att det bara är informationen till kommuner och markägare som bör ses över i minerallagen. Vi hoppas att utredningen också får granska hur det kommunala inflytandet kan stärkas, säger Carl Piper.

Läs utdrag av artikeln “Natural gas from shale contributes to global warming” i Climate Change

Läs hela artikeln “Methane and the greenhouse-gas footprint of natural gas from shale formations” i Climate Change (pdf)

Läs näringsutskottets betänkande om vissa mineralpolitiska frågor på riskdagens webbplats