I dag debatterar och beslutar riksdagen om 18 motioner som berör förändringar i minerallagen. Flera av motionerna avser utvinning av fossilgas. Näringsutskottets förslag är en översyn av informationsdelen i lagen. Utredningen bör också få i direktiv att granska hur det kommunala inflytandet mot utvinning av fossil energi ska stärkas.

– Det är mycket angeläget att stärka det lokala inflytandet över beslut som berör utvinning av fossilgas. Klimatpolitiken ska inte kunna stjälpas av enskilda oljebolags intressen, säger Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell.

Flera av de motioner som riksdagen behandlar under dagen handlar om kommunalt veto mot utvinning av fossilgas och stopp mot utvinning av fossil energi. Näringsutskottets förslag till beslut är avslag på samtliga motioner. I stället föreslår utskottet att det genomförs en översyn av minerallagen som syftar till att markägare och kommuner med ökad tydlighet och effektivitet får tidig information om vad en prospektering avser och hur den ska genomföras. Det har lämnats in fem reservationer mot näringsutskottets förslag.

– Det är förvånande att näringsutskottet, med våra allvarliga klimatproblem och med bristande kommunalt inflytande, anser att det bara är informationen till kommuner och markägare som bör ses över i minerallagen. Vi hoppas att utredningen också får granska hur det kommunala inflytandet kan stärkas, säger Carl Piper.

Läs mer om ärendet ”Vissa mineralpolitiska frågor” på riksdagens webbplats