Alltsedan sommaren 2009 då oljebolaget Shell började borra efter fossilgas i Skåne har Heaven or sHell kämpat för en förändrad minerallag som sätter miljön och demokratin i främsta rummet. Vi ser med förfäran på den utvecklig som sker i Ojnareskogen på Gotland där skogen – i strid med miljöbalkens avsikter – riskerar att förvandlas till ett stenbrott och hota vattenförsörjningen och andra viktiga naturvärden på ön. Bland dessa värden finns sällsynt alvarmark vars existens redan är krympande i världen på grund av exploatering. Sverige har två tredjedelar av världens alvar och detta finns som en del av Ojnareskogen. Dessa naturvärden som hotas är ett omistligt arv att bevara för framtida generationer. Vi är smärtsamt medvetna om att utgången av den rättsliga process kring Ojnareskogen som nu pågår kommer att vara vägledande för exploateringsverksamhet i hela Sverige och riskera att kraftigt försvåra bevarandet av naturvärden över hela landet. Därför uppmanar vi – återigen – våra folkvalda i Riksdagen att skyndsamt förändra både miljöbalken och minerallagen, så att den del av världen vi förvaltar idag även finns kvar för kommande generationer att leva av och i!

Heaven or sHell stöder kampen att bevara Ojnareskogen, en kamp som också är vår kamp för naturen, för människorna och för demokratin.

 

Carl Piper

Heaven or sHell

 

Följ händelserna i Ojnareskogen på facebook