2010-08-11

Skånska riksdagskandidater säger nej till Shells gasutvinning

Två av tre skånska riksdagskandidater, 65 procent, anser att Shell inte bör få tillstånd att utvinna fossilgas i Skåne. Det framgår av nätverket Heaven or sHells nya valenkät bland 300 skånska riksdagskandidater.

65 procent av de skånska riksdagskandidaterna anser att Shell inte bör få tillstånd att utvinna fossilgas i Skåne, medan 12 procent anser att Shell bör få tillstånd. 23 procent är tveksamma, vet inte eller vill inte besvara frågan. Heaven or sHells valenkät presenterades i dag i samband med en utfrågning av representanter för samtliga riksdagspartier.

– Shell har slutfört sina provborrningar i Skåne. Om de nu vill gå vidare och utvinna fossilgas måste regeringen ingripa och stoppa deras planer, säger Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell.

Inom samtliga riksdagspartier finns det en klar majoritet bland de skånska riksdagskandidaterna för att Shell inte bör få tillstånd att utvinna fossilgas i Skåne.

– Klimatförändringarna bör mötas med investeringar i förnybar energi och satsningar på energieffektivisering. Inte med ökad utvinning av fossila bränslen, säger Carl Piper.

Heaven or sHells enkätundersökning genomfördes den 21 maj – 10 juni. 300 skånska riksdagskandidater, 55 procent av de tillfrågade, besvarade bland annat följande fråga: ”Shell provborrar efter fossilgas (ibland kallad naturgas) i Skåne. Bolaget har tillstånd att leta gas i två områden som omfattar cirka 25 procent av Skånes yta. Anser du att Shell bör få tillstånd att utvinna fossilgas i Skåne?”

Svaren på ytterligare två enkätfrågor blev som följer:
– 48 procent av de skånska riksdagskandidaterna anser att minerallagen bör ändras så att den förbjuder utvinning av fossil energi, medan 23 procent anser att minerallagen inte bör ändras på denna punkt. 29 procent är tveksamma, vet inte eller vill inte besvara frågan.

– 73 procent av de skånska riksdagskandidaterna anser att kommunerna bör få vetorätt mot utvinning av fossil energi, medan 12 procent anser att kommunerna inte bör få en sådan vetorätt. 15 procent är tveksamma, vet inte eller vill inte besvara frågan.

Läs rapporten om valenkäten till skånska riksdagskandidater här.