2010-10-01

Storsatsning på skiffergas hotar investeringar i förnybar energi

En ny rapport från oberoende engelska tankesmedjan Chatham House drar slutsatsen att investeringar i förnybara alternativ hotas av tron på en ”skiffergasrevolution”. Det skriver Carbon Capture Journal. Hittills är det främst i USA man utvunnit så kallad skiffergas. Men nu ökar intresset för skiffergas i Europa, bland annat i Sverige.

”Skiffergasrevolutionen”, som har inneburit en 20-faldig ökning av så kallad okonventionell gasproduktion i USA under det senaste årtiondet skapar stor osäkerhet bland investerare på de internationella marknaderna för både gas och förnybar energi. Detta enligt rapporten: The ‘Shale Gas Revolution’: Hype and Reality.

– Rapporten bekräftar det vi länge hävdat. Storskalig utvinning av fossil skiffergas, som den Shell planerar i Skåne, innebär minskade klimatsmarta investeringar i förnybar energi, säger Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell.

Rapportförfattarna hyser allvarliga tvivel om berättigandet i industrins tilltro till ”skiffergasrevolutionen”. De ifrågasätter både om den kan spridas utanför USA och om den, bland annat av miljöskäl, ens kan fortsätta inom landets gränser.

Läs artikeln i Carbon Capture Journal

Läs rapporten ”The ‘Shale Gas Revolution’: Hype and Reality” (pdf)