Partiöverskridande stöd för moratorium av skiffergasutvinning


EU-parlamentet röstade igår om två rapporter om skiffergas och lyckades med tydlig majoritet att säkerställa betydligt högre säkerhetskrav och miljöhänsyn för den omdebatterade utvinningstekniken fracking. Med 562 ja-röster och endast 86 nej-röster antogs rapporten från miljöutskottet.

Även förslaget att införa ett moratorium (ett tillfälligt stopp) stöddes av 38 procent av parlamentet (262 ja/391 nej).  Av Sveriges 20 parlamentariker röstade 14 för ett moratorium. Förutom från kristdemokrater och moderater fanns ja-röster från samtliga svenska partier. En enig opposition av socialdemokrater, miljöpartister, vänstern och piratpartiet fick uppbackning från centern och folkpartiet.

–    Vi är väldigt nöjda med det stora och partiöverskrivande stödet från våra svenska parlamentariker som tydligen har lyssnat på argumenten vi har framfört till dem. Vi hade förstås gärna sett att EU-parlamentet hade följt Frankrikes, Bulgariens och Luxemburgs exempel och infört ett moratorium för skiffergasutvinning, säger Carl Piper från Heaven or sHell. Att man har antagit miljörapporten är dock en tydlig signal om att parlamentet tar skiffergasens risker på största allvar.

Heaven or sHell stöttar motståndet i områden där prospektering av skiffergas och skifferolja är aktuella som för närvande på Öland, Gotland och Östergötland.

–     I Skåne finns i dagsläget inget aktuellt hot, men vi ser med oro på hur situationen vi upplevde med Shell upprepas på andra platser, säger Carl Piper. Vi fortsätter med vårt arbete och hoppas att med det stora stödet från våra EU-parlamentariker kommer även riksdag och regering att inse att vi inte bör utvinna skiffergas i Sverige.

Pressmeddelande från Europaparlamentet
Pressmeddelande från Miljöpartiet
Pressmeddelande från Socialdemokraterna
Pressmeddelande från Friends of the Earth Europe
Pressmeddelande från Food & Water Europe
Pressmeddelande från EU-kommissionär Potocnik 


Tagged with →