Istället för att låta Bergsstaten ha ensamrätten att lämna undersöknings- och utvinningstillstånd anser vi att det behövs betydligt mera lokalkännedom i dessa frågor.

Vi kräver ett kommunalt vetorätt för både undersökning och utvinning. Det är orimligt att kommuner idag har vetorätt när det gäller vindkraft men inte i fråga om fossila bränslen.

Att vi har stort medhåll i denna fråga visar våra enkäter som gjordes bland riksdagsmän, både i Skåne och i hela landet. Läs pressmeddelandet.

Det är dessutom värt att fundera på om det inte vore bättre att Länsstyrelsen vore den myndighet som tar hand om dessa ärenden, medan Bergsstaten kan fungera som remissinstans.

Vi anser att markägare, kommun och länsstyrelse har rätt att säga nej. Vi arbetar för att minerallagen måste ändras nu!