”Vår mark, vårt vatten, vår framtid” är mottot på temadagen för ett hållbart Sverige.

På lördag den 17 november träffas berörda och engagerade människor från hela Sverige i Stockholm för att gemensamt peka på problemen som uppstår på grund av rådande svensk gruvpolitik.


Arrangörer för temadagen är Nätverket Budkavlen, Nätverket Ojnareväktarna, Urbergsgruppen, Gruvnätverket, Naturskyddsföreningen Gotland, Fältbiologerna, Arbetsgruppen Bevara Fjällmarken, Aktion Rädda Vättern, Inga gruvor i Jokkmokk, Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen Tärnaby, Nej till fossilgasutvinning på Öland och Heaven or sHell.

Budskapet som enar alla dessa grupper är följande:

Vi vill verka tillsammans för en ansvarsfull och långsiktigt hållbar utveckling av Sveriges näringar och mot en storskalig rovdrift av våra gemensamma naturresurser. Vi vänder oss inte generellt mot gruvdrift eller annan industriell verksamhet. Vi är mot regeringens politik och den minerallagstiftning som möjliggör för utländska exploatörer att på så kort tid som möjligt göra miljardvinster på våra gemensamma naturtillgångar.

All information om talare, platser och tider finns på temadagens hemsida och kan läsas här.