Namn: Thomas/Ann-Britt • Stad: Kungälv/Oderup

Om du får tillfälle: Titta noga i ögonen på shells representanter. Vad ser du??