Politisk enighet hjälpte inte

I Tomelilla fanns bred politisk enighet om att Shells planer inte var något för kommunen

En återblick över Shells Provborrningar i Hedeberga

I dag är det den 17 feb 2011. Provborrningarna är avslutade sommaren 2010 och vi väntar på Shells resultat av de borrprover som skickats till England för analys, fältet är återställt och insått igen. Inga spår av Shell i dagsläget. En förrädisk stillhet på slagsfältet och även om de flesta här i byn har återgått till vardags aktiviteterna, så är det en bedräglig tystnad.

Här på Hedenborg har vi i stort sett varje dag sedan sommaren 2009 på olika sätt gjort byborna och lokalpolitiker medvetna, ännu är slaget inte vunnet. Trots all misströstan över att regeringen inte vill ändra minerallagen och att en del invånare inte ser problemet förrän man har det framför kökstrappan ger vi inte upp. Övertygelsen är så stark. Det måste vara helt fel att ett multinationellt gasbolag skall få härja fritt på våra jordbruksmarker.

Då hjälper det inte att vår näringsminister anser att Shell måste ha en tydlig dialog med ortsbefolkningen och kommunen. När prospekteringsbolaget har alla odds på sin sida. Inte ens när Shell har vänligheten att skicka ett julkort med en önskan om en trevlig helg. Nej, tankekedjan stannar inte för att det blir helg. Protester mot fossilgas i alla former, små som stora.

Miljöpartiet Tomelilla är ett stort stöd men har ändå i slutändan liten möjlighet att stoppa Shell. Våra lokalpolitiker, oavsett partitillhörighet är överens att Shells planer är inget som man vill se förverkligas i Tomelilla. Men allas försök att stoppa provborrningen var förgäves. Minerallagen måste ändras! De politiker som har makten, att göra ändringar i minerallagen, som kan verka för demokratiska beslut, lever inte i verkligheten, som boende i Stockholms innerstad ser man inte de problem som finns ute i landet.

Det kanske måste till något mer- men VAD och HUR?

Olydnad är det som märks mest, medvetenhet måste få ta tid, kunskap är inte gratis. Kampen går vidare. Även om stillhet råder för tillfället. Vi ger inte upp.

Bruno Harrysson för Byalaget Hedeberga6

Läs Shells slutrapport (pdf)