2010-08-05

Pressinbjudan: Utfrågning den 11 augusti av riksdagskandidater i Skåne om Shells gasutvinning

Vid årsskiftet väntas Shell besluta om man ska gå vidare och försöka få tillstånd för en storskalig utvinning av fossilgas i Skåne. Riksdagskandidater från Skåne deltar i en utfrågning och redovisar sina ståndpunkter:

– Bör Shell få tillstånd att utvinna fossilgas i Skåne?
– Bör minerallagen ändras så att den förbjuder utvinning av fossil energi?
– Bör kommunerna få vetorätt mot utvinning av fossil energi?

Under utfrågningen presenteras också resultatet av Heaven or sHells nya valenkät bland 300 skånska riksdagskandidater.

Tid:
Den 11 augusti 2010 kl 13.30-15.00. Efter utfrågningen finns möjlighet till enskilda intervjuer med de medverkande.

Plats:
Kungens väntsal vid Malmö Centralstation

Arrangörer:
Nätverket Heaven or sHell
Naturskyddsföreningen i Skåne
Villaägarnas Riksförbund, Region Syd
LRF Skåne

Moderator:
Carl Piper, ordförande Heaven or sHell