2010-05-05

Utvinning av skiffergas granskas i USA

Shells planer på att utvinna fossilgas ur skånskt skiffer kan ses i ett större sammanhang. Det är en global trend att oljebolag satsar på storskalig utvinning av så kallad skiffergas. Amerikanska Naturvårdsverket ska nu undersöka hälso- och miljökonsekvenserna av utvinningen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Studien kommer att fokusera på den potentiella risken med tekniken ”hydraulic fracturing” för vattenförråd och allmänhetens hälsa. Samtidigt investerar globala oljebolagsjättar som Exxon Mobil, BP, Statoil och Total i ny skiffergasutvinning.

– Vid ”hydraulic fracturing” injiceras en mix av vatten, sand och kemikalier i berggrunden, för att stimulera olje- och naturgasproduktion, enligt en talesperson från amerikanska Naturvårdsverket.

Vissa miljögrupper hävdar att tekniken är osäker och vill därför att staten ska reglera den.

Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell, säger i en kommentar:

– Satsningen på skiffergas är ett otäckt experiment på global nivå. Det är hög tid att miljö- och hälsokonsekvenserna utreds ordentligt. Men inget kan ändra på att det är en fossil gas och att ny utvinning konkurrerar med satsningar på energieffektivisering och investeringar i förnybar energi.

Läs artikeln från Reuters

Läs artikel om ”Shale gas” i nyhetsbrev från Amerikanska Naturvårdsverket, s. 6 (pdf)

***************

Mer information om utvinning av skiffergas finns nedan:

Områden i Europa

Områden i världen

Information om utvinning i Australien

Information om utvinning i Canada

Information om utvinning i Irland

Information om utvinning i Kina (pdf)

Information om utvinning i USA