Vad är minerallagen?

SVAR:
Det är en gammal lag som reglerar hur mineraler och energiråvaror får exploateras i Sverige. Den ger fördelar till gruv- och olje-gasindustrin som vore otänkbara i alla andra företag. Lagen har kanske varit motiverad när Sala silvergruva och Falu koppargruva finansierade de svenska krigen ute i Europa. Idag är det de största internationella bolagen som lockas hit av den generösa minerallagen för att exploatera bl.a. svenska kulturlandskap. Sverige och markägare får dela på 2 promille av vinsten, bolaget tar resten och lämnar ofta ett sargat landskap efter sig med risker för framtida miljöproblem med bl.a. grundvatten.