Vad är naturgas?

SVAR:
Det som Shell kallar naturgas är egentligen fossil gas som aldrig skulle ha förbränts och ökat växthuseffekten om den inte hade tagits upp. Den innehåller mest metan.