Vad ska vi ha i stället för fossilgas?

SVAR:
Just i vår region vill vi satsa mer seriöst på biogas. Här ligger djurgårdarna tätt och gödsel mm kan rötas tillsammans med dålig spannmål eller vilket organiskt material som helst som finns tillgängligt i jordbruket eller skogen. Vindkraft ska vi ha mer av och biobränslet kan ta en större del av energiproduktionen.