Ibland är det inte lätt att veta vilken position de enskilda riksdagsledamöterna har i vissa sakfrågor.

Partitillhörigheten kan, men måste långt ifrån alltid vara, grunden till att ställning tas åt det ena eller det andra hållet. Vi har upplevt en stor parti- och blocköverskridande enighet bland skånska lokalpolitiker i frågan om provborrningarna.

För att ta reda på vad riksdagsledamöterna tänker om gasutvinning, och om de tycker att införandet av en kommunal vetorätt i minerallagen vore bra, gjorde vi tillsammans med LRF och Villaägarnas Riksförbund enkäter både bland skånska och övriga riksdagsledamöter.

I den rikstäckande enkäten visade sig att fler än hälften (52 procent) av 281 svarande riksdagskandidater anser att kommunerna bör få vetorätt mot utvinning av fossil energi som olja och gas. Endast 15 procent motsätter sig ett sådant veto, medan 33 procent svarade ”tveksam/vet ej/vill ej svara.

De skånska riksdagsledamöterna visade ett tydligt motstånd mot gasutvinning: 65 procent anser att Shell inte bör få tillstånd att utvinna fossilgas i Skåne, medan 12 procent anser att Shell bör få tillstånd. 23 procent är tveksamma, vet inte eller vill inte besvara frågan.

Här beskriver vi i en debattartikel våra tankar kring resultatet (öppnas som pdf).

Dessutom arrangerade vi, även detta tillsammans med LRF och Villaägarnas Riksförbund, en politikerutfrågning som hölls i Malmö.

Läs  vårt pressmeddelande 2010_08_10