Vår svenska alunskiffer innehåller ju både svavel, tungmetaller och radioaktivitet.
Hur klokt är det att spräcka upp den ?

SVAR:
Det har nyligen kommit en forskningsrapport från högskolan i Kalmar som konstaterar att man ska vara försiktig med vattentäkter i närheten av just alunskiffer. Normalt är skiffern ganska tät och släpper inte ifrån sig så mycket av sitt farliga innehåll. Men det stora antal nya sprickor som man får genom fracking ökar vittringsytan i skiffern tusenfalt. Om vatten får arbeta och röra sig i  och om vatten kan nå in i skiffern kan vittringsprodukter på sikt sprida sig okontrollerat. Och sprickor blir kvar i all framtid.