Varför ska skåne vara undantaget från minerallagen tycker ni? Lagar och förordningar är ju till för att följas. Har ni sedan tänkte på att de bilar ni åker i är producerade av bl.a. stål som KRÄVER att gruvor existerar. De kräver också olja för att att kunna föras framåt. Hur kan ni då förbruka detta utan att vara beredda på att producera dessa saker? Eller är det så att alla i skåne åker runt i pappersbilar som drivs på vatten ?

SVAR:
Minerallagen ska gälla i alla län men den ska inte vara utformad som den är nu. Skånska slättbygder med landets bästa åkerjord är olikt Norrlands skogsklädda och glesbefolkade inland. Vi i Skåne anser att våra näringar är långsiktiga och bärande och att vidsträckta gasfält gynnar vare sig den nuvarande markanvändningen eller den livsviktiga och ökande turismen här på Österlen.

Ett internationellt gasbolag som Shell kommer hit, tar ut sina vinster (staten får 0,0005 procent av värdet) och lämnar oss med en berggrund som är sönderspräckt över hundratals kvadratkilometer av Skånes yta. Spräckt så att föroreningar från frackingmetoden och från vittrande alunskiffer iu all framtid kan hota vårt grundvatten. Den risken täker vi inte ta. Våra kommuner måste få bestämma med stöd av en förändrad minerallag. Hur kommuner i norra Sverige vill ha det kan jag inte råda över.

Vi ska inte släppa fran en exploatering av fossil gas som kan börja utvinnas om åtta år när vi vet att landet ska fasa ut den typen av energi snarast möjligt. Vi i Sverige har potential att på den tiden till största delen göra oss oberoende av fossil energi genom att satsa på de många alternativ som vi har möjlighet att driva med våra förutsättningar.

Sedan är det avgörande skillnad på järngruvor och fossilgasutvinning. I en järnmalmsgruva tar man ut ett material och lämnar ett dtoret hål. I gasfäten förorenar man luft och vattenresurser, påverkar markytan över stora arealer och förändrar berggrunden för all framtid med risker för grundvattnet.

Lagar som strider mot den allmänna rättsuppfattningen ska ändras – det har vi det senaste året märkt att minerallagen gör. När den har änbdrats ska den naturligtvis följas. Och bilar kommer faktiskt snart att mest gå på etanol, biogas och el. Och kanske vätgas.