Bild från
un-naturalgas.org/facebook.

Att utvinna skiffergas innebär att enorma markytor används. Man utgår idag ifrån 4 till 6 borrplatser med en storlek på 50 x 50 meter per kvadratkilometer.

Även om man återställer en del av områdena efter själva etableringsfasen blir de stora antalet tillfartsvägar och övriga ytor som behövs för rörledningar, kompressorstationer, gasreningsverk och annan utrustning kvar i landskapet. Eftersom det oftast är nödvändigt att upprepa själva frackingprocessen för att hålla gasflödet igång måste borrplatserna vara tillgängliga för leverans av utrustning, kemikalier och vatten och borttransport av smutsvatten.

Ju längre utvinningen pågår desto närmare kommer man bebyggt område.

Det enda sättet att få till stånd lönsamhet för exploatören är att verkligen använda den största delen av den inmutade arealen. I vårt fall omfattar det 25% av Skånes yta.