Vem kan enligt minerallagen påverka ett beslut om undersökningstillstånd där provborrning ingår?

SVAR:
Beslutet att Shell har ensamrätt att undersöka en femtedel av Skåne gavs av bergmästaren utan att markägare eller andra lokala myndigheter var informerade. Allt enligt lagen. En markägare, som är positiv till borrningen kontrakteras mot ersättning och närboende informeras om vad som kommer att ske. När sedan själva provborrningen ska starta söker Shell byggnadslov för borrplatsen och lämnar in en arbetsplan för hur borrningen ska bedrivas. Denna arbetsplan har Shell själva klassat som ett anmälningsärende vilket ger kommunens miljönämnd tillfälle att yttra sig och ev. kritisera säkerheten i arbetena.  Länsstyrelsen avgör ärendet om provborrning om kommunens miljönämnd sätter sig på tvären. Allt enligt lagen.