Namn: Maria Arrias

Jag anser att vi borde anmäla shell för vilse ledande marknadsföring, för förberedelse till mijöfarlig verksamhet. Dom borde aldrig fått lov till provborning. Att det inte redan är gjord är typisk, trots att det borde falla under allmänt åtal. Presis som annan brottslig förberedelse.
Är det verkligen möjlig att, till att börja med Skåne och sedan resten av Sverige där det råkar finnas skiffer Shell eller något annat multinationellt företag bara kan borra efter gas med den nu väl dokumenterade, farliga tekniken som kallas FRACKING—. Det är inte bara filmen gasland det finns andra dokument där det är dokumenterad att djur och fisk, växtligheten, vatten som har blivit kontaminerad. I usa har man tystad ner människor, men vi lever i en demokrati och säga NEJ till gasutvinning, så kanske vi kan bli ett stöd för usa, befolkning som har blivit bedragen, och har stiftad en lag där man inte behöver redovisa vilka farliga chemikalier som dom använder. Alla kloka människor har förstått att vi måste vårda våra marker och det ännu rena vattnet för att kunna odla mat. Se på Arabländerna dom har fortfarande olja men inget vatten att kunna odla maten vi alla behöver!!
Nej till fracking gas.
R.a