Bild från himmelsk.se

Från och med idag finns Heaven or sHells webbplats på denna nya sida. Besökare till den hittills använda adressen himmelsk.se kommer automatiskt att omdirigeras till heavenorshell.se.

Vi vill uppmuntra alla besökare att använda möjligheten att skriva till näringsutskottet som inom kort kommer att bearbeta en rad inkomna motioner angående minerallagen.  Vi har stora förhoppningar att minerallagen kan ändras om näringsutskottets ledamöter inser vikten av en kommunal vetorätt.  Skriv till dem hur du ser på saken! Vi har lagt upp en teknisk lösning och även ett förslag på text på första sidan av denna webbplats.

Vi hoppas att ni kommer att gilla den nya hemsidan lika mycket som den gamla! Samtidigt tackar vi Lotta Nordstedt som var den som initierade himmelsk och som bidragit med massor av fina bilder och och alla våra fina loggor. Lotta har nu lämnat den ”operativa” delen för studier och vi insåg att vi vuxit ur den gamla hemsidan, därför denna nya.

Alla är hjärtligt välkomna.