Namn: Kristina Eriksson • Stad: Hörby

Vi markägare och boende motsätter oss sådana ingrepp som gasfält innebär för hälsan och miljön.