Vilken påverkan på luften ger verksamheten?

SVAR:
Att borra ett hål under några veckor förbrukar lika mycket diesel som ett normalstort svenskt jordbruk använder under 30 år. Sedan krävs ytterligare diesel för drift av stora kompressorer och pumpar vid frackingprocessen. Under ett antal år ska 4000 borrhål tas upp och utsläppen till luften är mycket omfattande. Dessutom läcker det gas under framförallt färdigställandet av anläggningarna- gas som äver kan innehålla radioaktivt radon.