Vilken påverkan på marken ger detta?

SVAR:
Eftersom varje hål kräver borrnings- och frackingutrustning måste stabila vägar byggas mellan alla borrhålen. När borrarna har gjort sitt finns det kvar en mindre industritomt med rörinstallationer, reningsanläggning för gasen, en slambassäng för vätskor som ska köras till reningsverk, pipelines för transport av gasen samt vägarna för underhåll. Just i detta område har man klassat hela gasfältet som ett industriområde.