2011-03-01

För bara tre månader sedan organiserades motståndet mot gasutvinning med den kontroversiella frackingtekniken i Frankrike. Den första protestmarschen förra helgen samlade omkring 20000 personer i Villeneuve-de-Berg, i Ardèche i Sydfrankrike. En namninsamling som startat tidigare fick ihop fler än 60000 underskrifter.

Nyligen beslöt den franska regeringen att utfärda ett tillfälligt borrstopp. En utredning ska undersöka om sökandet efter skiffergas kan utföras utan fara för miljön. Kritiska röster befarar dock att utredningen genomförs av industrivänliga ingenjörer istället för av oberoende experter och på så sätt inte kommer att ge ett trovärdigt resultat.

Glädjande är dock att motståndarna får stöd från nästintill alla lokala politiker, kommuner och lokalförvaltningar.

Den franska proteströrelsen planerar för att organisera ett europeiskt nätverk mot utvinning av skiffergas och liknande nätverk av gasmotståndare i Tyskland har börjat undersöka hur ett samarbete skulle kunna se ut. Heaven or sHell ser positivt på ett gemensamt arbete mot skiffergasutvinning inom Europa, på liknande sätt som gasmotståndarna har organiserat sig och blivit en stark röst i USA.


Bilder från demonstrationen i Ardèche på facebook

Mer om skiffergas i Frankrike på Delicious.com

Mer om skiffergas i Tyskland på Delicious.com

Mer om frackingtekniken på Heaven or sHells hemsida