Det blir ingen gasutvinning i Skåne. Shell har i dag meddelat Bergsstaten att man inte går vidare med sitt naturgasprojekt. Carl Piper, ordförande för Heaven or sHell, säger att det är ett glädjande besked men samtidigt är inte kampen slut, skriver Ystads Allehanda.

– Vårt undersökningstillstånd går ut i maj, och vi kommer inte att ansöka om att få det förnyat, säger Henry Carlsson, informatör på Shell Exploration and Production AB.

Beslutet att lägga ned det skånska gasprojektet har fattats av Shells huvudkontor i Holland.

– Vi är oerhört glada över att Shell tagit sitt förnuft till fånga, men samtidigt tycker vi inte att kampen är slut, säger Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or Shell.

Carl Piper tror det finns en risk att andra företag kan följa i Shells fotspår, och försöka sig på en utvinning.

– Vi fortsätter också vår kamp för att minerallagen ändras, så att kommunerna får inflytande över besluten om utvinning.

Läs artikeln i Ystads Allehanda

Läs om resultatet av undersökningsarbetet på Shells hemsida