Många organisationer och personer har yttrat sig om hur man ser på Shells planer att utvinna fossilgas i Skåne. Här är några röster som har hörts.