Bensin- och oljebolagen har under det senaste decenniet utfört lobbyarbete kring gasen i jorden genom så kallad greenwash. Man har lanserat fossilgasen som miljövänlig och dessutom lämpligt döpt om den till ”naturgas”. Miljöförbundet Jordens Vänner har skrivit en rapport om detta.  Öppna pdf.
Vi kallar gasen vid dess rätta namn: fossilgas.
Fossilgas är ändlig och bidrar till ytterligare klimatförändringar och innebär inte någon långsiktigt hållbar energi. Den bidrar till växthuseffekten och stoppar övergången till förnyelsebara energikällor.
I Skåne letar man efter en särskild sort fossilgas: skiffergas som förväntas befinna sig inkapslat djupt nere i berggrunden i ett alunskifferstråk som drar sig tvärs genom länet från Höganäs till Simrishamn och i Höllvikengraven.

En smutsig myt
Det låter bra, men är allt annat. Läs mer
Tekniken
Tekniken kallas fracking och medför stora problem för miljön. Läs mer
Gasfält i världen
Erfarenheterna i världen förskräcker. Läs mer
Vad säger forskningen?
Fler och fler vetenskapsmän gör undersökningar om skiffergasutvinning. Läs mer