Så sent som i juni genomförde Frankrike en ny lag som förbjuder användningen av den omtalade utvinningstekniken hydraulic fracturing.

Nu blir skiffergas ett ärende för EU-parlamentet där ordföranden i parlamentets miljöutskott, den tyske socialdemokraten Jo Leinen, förbereder en kommande utredning som kan leda till ett europeiskt förbud av denna miljöfarliga utvinning av fossila bränslen.

Heaven or sHell deltog redan i våras vid ett möte i Bryssel där representanter från 7 länder fick möjlighet att diskutera skiffergasutvinning med EU-parlamentariker.

Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet och 2:e vice ordförande i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet samt Åsa Westlund och Marita Ulvskog, EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och ledamöter i samma utskott stöder Jo Leinens förslag. Övriga svenska ledamöter har tyvärr inte kommenterat förslaget fastän Heaven or sHell har ställt frågan till samtliga svenska ledamöter i miljöutskottet.

Shells skiffergasprojekt i Skåne avslutades i våras men aktuella prospekteringstillstånd för skiffergas och skifferolja finns på Öland, Gotland och i Östergötland.

Läs Heaven or sHells pressmeddelande

Läs Jo Leinens pressmeddelande (pdf)

Läs mera i The Guardian

Läs om Frankrikes förbud i Scientific American