Motståndare till frackingtekniken uppmanar beslutsfattarna i EU, nationella statschefer och ministrar i ett gemensamt öppet brev, att inte överge planerna på ett bindande regelverk för hela EU.

Just nu behandlas två för skiffergasutvecklingen i Europa avgörande rättsakter. EU-kommissionen kommer den 22 januari att presentera sitt ramverk om skiffergas och EU-parlamentets miljöutskott röstar inom kort om den föreslagna översynen av miljökonsekvensbeskrivningsdirektivet.

Europas miljörörelse är bestört över EU-kommissionens planer att trots all omfattande utredning endast presentera icke-bindande rekommendationer istället för att skapa ett för alla medlemsländer rättsligt bindande regelverk för frackingtekniken. Likaså kritiseras att EU-parlamentet nu efter förhandlingar med EU:s ministerråd och EU-kommissionen ändå tänker utesluta frackingtekniken från listan över verksamheter som kräver obligatorisk miljökonsekvensbeskrivning. I den föregående omröstningen i oktober 2013 beslutades om just införandet.

Skiffergas- och oljeprojekt pågår i Sverige på Öland, på Gotland, i Östergötland och nu även i Västra Götaland.

– När vi innan jul samtidigt överrumplades av beskedet om ett nästa utsatt område i Sverige, Falköping, och fick kännedom om den pågående kovändningen av EU-kommissionen satte vi inom vårt europeiska nätverk av frackingmotståndare igång arbetet med ett öppet brev till EU-institutionerna, säger Carl Piper från Heaven or sHell.

– I vissa fall känner människor sig överstyrda av EU-regler, men när det som i fallet med fracking verkligen behövs en skarp reglering sviker institutionerna sitt ansvar. Det sänder inga bra signaler till befolkningen, så här kort inför EU-valet, fortsätter han.

– Vi hoppas att det gemsamma budskapet som hundratals organisationer framför i det öppna brevet får gehör hos Sveriges regering och att statsministern och våra ministrar använder sitt inflytande i Bryssel för Sveriges och hela EU:s befolkningens väl, avslutar Carl Piper.

Läs det öppna brevet>>
Läs mera om den tidigare omröstningen i EU-parlamentet>>