Heaven or sHell gör gemensam sak med flera stora miljöorganisationer i EU

Ett antal europeiska miljö- och hälsoorganisationer, däribland Heaven or sHell, Friends of the Earth Europe och Greenpeace yttrar sig tillsammans om skiffergasutvinning.

Den polske EU-parlamentarikern Boguslaw Sonik har lagt fram ett förslag som är tänkt att gynna skiffergasutvinning, vilket organisationerna kritiserar. De uppmanar EU-medlemsstaterna att stoppa pågående och framtida skiffergasprojekt och framhäver riskerna för miljö och hälsa som gasutvinning med hydraulic fracturing innebär och den klimatpåverkan som fossilgasutvinning orsakar.

I yttrandet skriver organisationerna om problemen med gasutvinning:

-Until all these problems are adequately addressed in a comprehensive scientific assessment, we believe that no further shale gas, shale oil and coal bed methane activities should proceed. We call on all Member States to suspend all ongoing activities, to abrogate permits, and to place a ban on any new projects, whether exploration or exploitation.

– Sverige ligger i bakvattnet när det gäller regler kring skiffergasutvinning. Det är hög tid att svenska politiker, inte minst inom EU- parlamentet tar tag i frågan på allvar och sätter stopp för skiffergasutvinning, säger Carl Piper i Heaven or sHell. Vi hoppas förstås att de svenska EU-parlamentarikerna motsätter sig Boguslaw Soniks förslag som skulle främja skiffergasutvinningen i Europa.

Läs hela yttrandet från organisationerna här
Läs pressmedelandet från Friends of the Earth, Health and Environment Alliance och Food and Water Europe här
Läs mer om hydraulic fracturing här

Tagged with →