Heaven or sHell presenterar 33 tips och omvandlas till nätverk

Heaven or sHell upplöses nu som förening och ombildas till ett informellt nätverk. Som ett testamente presenteras en skrift om arbetet mot Shells tidigare planer om utvinning av fossilgas i Skåne. Skriften innehåller bland annat 33 tips till andra gräsrotsrörelser i Sverige som också vill stoppa utvinning av fossil energi.

Heaven or sHell riktar ett stort tack till alla dem som varit engagerade i kampen mot Shells planer på utvinning av fossilgas. Och vi hoppas att alla är beredda att snabbt återuppta arbetet om det kommer nya hot mot den skånska jorden, säger Carl Piper, tidigare ordförande i Heaven or sHell.

I maj 2008 fick olje- och gasbolaget Shell tillstånd att under tre år undersöka möjligheterna att utvinna fossilgas i Skåne. Hela 25 procent av Skånes areal inmutades av Shell. Företagets provborrningar ledde till massiva protester.

Heaven or sHell uppstod när människor i närheten av de tre provborrningshålen förstod att det krävdes förenade krafter i kampen mot Shell och minerallagen. Heaven or sHell bedrev en omfattande opinionsbildning, både lokalt och mot riksdagspartierna och regeringen.

I mars 2011, bara några veckor innan riksdagen skulle fatta beslut om minerallagen, meddelade Shell att företaget drog sig ur projektet. Shell hänvisade till att det inte fanns tillräckligt med gas i områdena.

Det är minst lika sannolikt att Shells beslut beror på att deras huvudkontor i Nederländerna förstod att Shell sannolikt aldrig skulle ha fått ett utvinningstillstånd. För så starkt var motståndet mot gasutvinning, både lokalt i de berörda kommunerna och inom partierna och riksdagen, säger Carl Piper.

Kampen är på inget sätt över, men Heaven or sHell upplöses nu som förening och ombildas till ett informellt nätverk.

Vi vill nu dela med oss av våra erfarenheter. Som ett testamente presenterar vi en skrift om vårt arbete, med 33 tips till andra gräsrotsrörelser i Sverige som också vill stoppa utvinning av fossil energi, säger Carl Piper.

Läs ”En utvärdering och 33 tips: Hur man stoppar utvinning av fossil energi”