Förenade krafter

Möte i Östraby 8 september 2009 där folksamlingen tvingade Shell att släppa in alla som ville ha information

Historien om Heaven or sHell är historien om hur människor vid alla tre provborrningshålen nästan samtidigt förstod att skulle detta bekämpas, krävdes förenade krafter. Vi insåg att vi var i behov av varandra i kampen mot Shell och minerallagen. Vi behövde utbyta erfarenheter och formera styrkorna och under sommaren 2009 bildades själva föreningen.

Idag, februari 2011, kan vi se tillbaka på ett fantastiskt folkligt engagemang som resulterat i mängder händelser (se listan till höger som bara är ett axplock av vad som hänt). Vi har till och med fått en egen kamplåt: ”Riv upp lagen, inte jorden” (mp3), som skrevs av Håkan Larsson och Dan Bornemark. Alla dessa insatser gjorde att frågan lyftes från något lokalt till ett ämne som idag är en nationell och internationell fråga.

Inga ansträngningar har sparats. Allt, från att koka kaffe, dela ut papper i brevlådor, ringa upp politiker, sitta ändlösa timmar framför datorer för att få fram fakta, bygga hemsidor, till att arrangera informationsmöten, politikermöten, olika manifestationer, stödgala och filmvisningar har genomförts på frivillig basis. I backspegeln häpnar man över vad vi lyckats åstadkomma.

Men kampen är på inget sätt över. Vårt ansvar inför vår del av jordklotet står fast. Vi har inte råd att förstöra våra gemensamma resurser. Framtiden ligger i klimatsmarta investeringar i förnybar energi. Vi fortsätter på vår inslagna väg och känner stor stolthet över att vara en del av ett folkligt engagemang som satt djupa spår, vilket är förutsättningen för det fortsatta arbetet.