20 000 hektar på ön kan inom kort vara inmutade.

Det nybildade företaget Gripen Gas har ansökt om undersökningstillstånd inom fem områden på Öland med sammanlagt 20 000 ha. Berggrunden på Öland består liksom den i Skåne av alunskiffer vilket förklarar att det redan i ansökan nämns att det rör sig om okonventionell gasprospektering.

Nu ska Länsstyrelsen och berörda kommuner yttra sig i ärendet, men som vi har upplevt i Skåne kommer deras kritiska hållning knappast att kunna förhindra en prospektering.

Yttranderätt räcker inte i dessa frågor då minerallagen står över regionala målsättningar; något som blev tydligt i fallet Skåne.

Bergsstatens beslut förväntas tidigast den 30 juni 2011.

Se en intervju med Mörbylångas miljöchef på TV4

Läs mera i Östran Lokaltidningen

Ladda ner Bergsstatens kungörelse