Näringsministern vill inte införa en kommunal vetorätt, men det finns andra som vill.

Tillhör du de senare gäller det att du låter din röst bli hörd – nu!

Ofta kommer förslag till lagändringar från regeringen. Just i fallet med minerallagen är det däremot på grund av ett antal inkomna motioner som processen har kommit igång.

Det ansvariga näringsutskottet i riksdagen startar behandlingen av motionerna den 15 mars och det är dess ledamöter, inte näringsministern, som kommer att lämna in ett förslag till lagändring.

Den 27 april blir det sedan dags för ledamöterna i riksdagen att rösta för eller emot näringsutskottets förslag. Därefter blir det regeringens uppgift att se till att lagändringen förverkligas.

Utnyttja nu din möjlighet att berätta för våra folkvalda ledamöter i näringsutskottet hur du tänker kring en förändring av minerallagen och införandet av en kommunal vetorätt. Du kanske vill skildra vad du har upplevt i samband med Shells ansökan och anmälan av provborrning.

Gå in på heavenorshell.se och använd formuläret som vi har lagt upp på första sidan. Skriv ett eget meddelande eller använd vårt textförslag. Skriv till alla eller endast till de ledamöter du väljer. Valet är ditt.

 

Läs näringsministerns svar

Läs motionerna som ska behandlas

Läs mera om lagar på riksdagens hemsida

Läs mera om näringsutskottet på riksdagens hemsida