Heaven or sHell uppmanar alla svenska EU-parlamentariker till införandet av obligatorisk miljökonsekvensbeskrivning

Den 11 september sker en betydelsefull omröstning i EU-parlamentet där det ska avgöras om införandet av obligatorisk miljökonsekvensbeskrivning inför samtliga projekt rörande okonventionella fossila bränslen, såsom den omdiskuterade skiffergasen. Förslaget gäller både undersökning och utvinning.

”Vi har under tiden Shell letade efter skiffergas i Skåne varit med om och sett hur provborrning av skiffergas fungerar i praktiken och vi ser med förskräckelse att händelserna nu upprepas på andra ställen i Sverige” säger Carl Piper.

De senaste provborrningar efter skiffergas ägde rum och pågår i Östergötland och efter olja på Gotland. Vidare finns planer för provborrning efter skiffergas på Öland. Samtliga projekt drivs av Gripen Gas som har fusionerats med Gotland Oil (före detta Shale Oil Sweden).

”I avvaktan på ett förbud av frackingtekniken är det minsta vi kan begära av våra folkvalda i EU-parlamentet att se till att prospekteringsföretagen tvingas till grundläggande miljökonsekvensbeskrivningar innan de startar sina projekt” säger Carl Piper.

Ändringsförslagen till det så kallade MKB-direktivet klubbades igenom i EU-parlamentets miljöutskott i juli men ska nu voteras om i plenum. Till de kritiska rösterna mot skiffergas från flera av Sveriges riksdagspartier kommer nu även ett förslag från Centerpartiets styrelse som föreslår ett förbud av fracking i deras förslag till miljöprogram.

Carl Piper: ”Vi ser tydligt hur fler och fler partier delar våra farhågor gentemot utvinning av skiffergas och hoppas att denna insikt kommer att återspeglas i omröstningen i EU-parlamentet.”

Läs:
Heaven or sHells brev till Sveriges EU-parlamentariker
Centerpartiets förslag till miljöprogram

EIA Plenary vote_Action_SE