Namn: Ulf Sandberg

Hej,
blir inte riktigt klok på er skrivning om omröstningen om fracking.
Det står: ”Förutom från kristdemokrater och moderater fanns ja-röster från samtliga svenska partier. En enig opposition av socialdemokrater, miljöpartister, vänstern och piratpartiet fick uppbackning från centern och folkpartiet.”
Det står ja från alla partier men också enig opposition från tre partier…

Svar:
Parlamentet röstade om två rapporter. Den första från miljöutskottet fick ett tilläggsyrkande om ett moratorium (ett tillfälligt stopp) som behandlades i separat omröstning. Resultatet finns tillgängligt på röstlängden som du kan läsa här (pdf). På sida 17 hittar du rösterna angånde moratoriet. S, MP, V och PP röstade eniga som partigrupper medan C och FP hade tre enskilda parlamentariker som röstade för moratoriet.

Om du vill fördjupa dig så kan du läsa samtliga resultat om båda rapporter här (pdf). Punkt 12 på sida 5 handlar om miljörapporten och punkt 13 på sida 7 om industriustskottets rapport.