Namn: Marianne • Ort: Frankrike

Hej, har fått kännedom om näringsministerns uttalande gällade gasutvinning i Sverige, hon påstår att det inte blir frågan om nagon storskalig, utbyggnad av naturgas. Personligen anser jag att det inte är ett tillfredställande svar,det är bara politiskt pladder som vanligt,varken det ena eller det andra, det man vill höra är ett klart och tydligt NEJ, inte storskalig kan alltsa betyda i mindre skala, VI VILL INTE HA GASBORRNING I SVERIGE ÖVERHUVUDTAGET!!!!!!

Tyvärr är jag rädd för att en regering, vilken som, inte har mycket att säga till om när det gäller de multinationella företagens projekt, det är pengarna som har makten, inte det sunda förnuftet.

Jag har ocksa sett att Heavenorshell bildades redan 2009, eller har jag fel? hur kan det komma sig att en hel del svenska medborgare är helt ovetande om gasborrningsprojekt.

We shall overcome……………………….. Vänliga hälsningar Marianne