Naturskyddsföreningen, WWF och Heaven or sHell:

Riksdagen måste stoppa fossil energi

Kommunerna i Sverige har vetorätt mot och kan stoppa klimatvänliga vindkraftetableringar, men de kan inte stoppa utvinning av fossil energi som olja och gas. Detta snedvridna förhållande bör ändras. Riksdagen måste ge kommunerna vetorätt mot utvinning av fossil energi, skriver Svenska Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och nätverket Heaven or sHell i en gemensam debattartikel som publiceras i dag.

– De mycket allvarliga klimatförändringarna bör mötas med investeringar i energieffektivisering och förnybar energi – inte med ökad utvinning av fossila bränslen, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare i Världsnaturfonden WWF.

När riksdagens näringsutskott inom kort tar ställning i frågan är det dags att gå från ord till handling.

– Om det inte går att samla en riksdagsmajoritet för att helt förbjuda utvinning av fossil energi i Sverige, är det helt avgörande att de berörda kommunerna får vetorätt mot utvinning av sådan energi, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Svenska Naturskyddsföreningen.

Snart kommer resultaten från Shells provborrningar efter fossilgas i Skåne. Bolaget har fått tillstånd att leta gas i två områden som omfattar hela 25 procent av Skånes yta. Shells provborrning efter fossilgas i Sjöbo, Hörby och Tomelilla har mötts av häftiga protester. Många anser att människors tillgång till landskapet – fritt från borrtorn, kompressorstationer och pipelines – väger tyngre än försöket att få upp de sista fossila resterna ur jorden. Många är oroliga för att grundvattnet ska förorenas och allt fler inser att klimatförändringarna inte kan mötas med utvinning av ännu mer fossil energi.

– Öppna dörren till en fossilfri framtid. Ge de berörda kommunerna rätt att stoppa utvinning av fossilgas och annan fossil energi, säger Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell.

Läs debattartikeln på Newsmill

Läs om näringsutskottets behandling av frågan på riksdagens hemsida