Heaven or sHell är ett nätverk som bildades i samband med att Shell fick tillstånd att provborra efter skiffergas på flera platser i Skåne. Efter flera års idog kamp kan vi konstatera att Shell lämnat Skåne och att skiffergas numera är en politisk fråga både på nationell och internationell nivå.
Till skillnad mot 2009 när vi bildade vårt nätverk och var bland de första i Europa att bli hemsökta av skiffergasjakten, har kunskap och engagemang numera nått ut till lokalgrupper, miljöorganisationer och beslutsfattare både i Sverige och i Europa. Mot denna bakgrund kan vi idag lägga ner den aktiva delen av kampen och avveckla vår organisation, även om vårt personliga engagemang kvarstår.
Hemsidan kommer att ligga kvar, den är vår historia och vårt arkiv, för andra att ta del av.
Vi tackar alla, inte minst de människor runt borrplatserna i Skåne, som genom sitt engagemang satte stopp för Shells planer. Idag är frågan om skiffergasen och minerallagen på den politiska dagordningen. Det känner vi oss väldigt glada och stolta över. Våra överblivna medel går med lika stora delar till Food & Water Watch och Friends of the Earth i Bryssel.