Namn: Per Hanserud

Som Ry-bo känner jag stor glädje över beskedet att att Shell lägger ner vidare prospektering. Låt oss hoppas att vi kan lägga detta bakom oss nu. Shell har städat uppefter sig i Ry. Nu återstår bara den bråte som Heaven or sHell har lämnat kvar i diket vid demonstrationsplatsen. Vem tar hand om den?