Vi var ett nätverk med syfte att stoppa alla planer på utvinning av fossilgas i Skåne. Shells gasprojekt gällde 25% av Skånes areal. Vi arbetade för att ändra minerallagen så att den ger markägare, kommuner och länsstyrelser rätt att säga nej.

Riskerna för grundvattnet är stora och långsiktiga men även inverkan på kulturlandskapet och dess näringar, luftutsläpp och att man år 2010 satsar på fossil energi istället för miljövänliga alternativ är allvarligt.

Nätverket var politiskt och religiöst oberoende.

Vi hade representanter från Sjöbo, Hörby och Tomelilla kommun.
Vi behövde samarbeta över hela Skåne för att bli så starka som möjligt.